• Utbrenthet blant sykepleiere 

      Moe, Ragnhild Kristine (Master thesis, 2016)
      Utbrenthet er et økende problem i mange land, også i Norge, og det skaper problemer både for den enkelte, og arbeidsplassen. Sykepleiere er en yrkesgruppe som er spesielt sårbare for utbrenthet fordi deres jobber er krevende ...