• Ingen plan for implementering 

      Mjåtveit, Marie Aske (Master thesis, 2021)
      Med bakgrunn i fagfornyinga som skjedde hausten 2020 i form av nytt læreplanverk for kunnskapsløftet, har lærarane blant anna fått eit stort og tydeleg ansvar for å implementere det tverrfaglege emnet folkehelse og ...