• Natural Ventilation Modeling in ZEB Lab 

      Mital, Annagha (Master thesis, 2020)
      Bygninger står for 40% av det totale energiforbruket i Europa, og 36% av CO2-utslippene. Høy energieffektivitet i norsk bygningsmasse er derfor en viktig del av det å skape en bærekraftig fremtid og innfri energimål. ...