• Exploring Solutions for Embedded Object Detection on Edge Devices 

      Meltveit, Pål (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven studerer den nåværende state-of-the-art (SOTA) innen effektive datasynsmodeller for enheter med begrenset datakraft. Den presenterer forskning på teknikkene som brukes for å redusere størrelsen og ...