• Personlig utvikling: behold dine ansatte 

      Mauseth, Marianne; Melbostad, Anne Marthe (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne masteroppgaven var å undersøke hvilke oppfatninger medarbeidere og ledere har av begrepet personlig utvikling, og deres oppfatning av hvor viktig personlig utvikling er. Dette ble undersøkt i, det vi ...