• Effekt av musikkterapi i behandling av psykoselidelser 

      Megård, Jan Tore (Bachelor thesis, 2023)
      I en stadig videre søken etter alternative behandlingsformer og nye perspektiver på miljøterapi forskes det på om musikkterapi kan åpne dører for pasienter med utfordringer knyttet til psykisk helse. Ved hjelp av internasjonale ...