• Positiv adferdsstøtte - vernepleierens beste venn? 

      Maseng, Jens (Bachelor thesis, 2022)
      Tittel: Positiv adferdstøtte - vernepleierens beste venn? Hvilken rolle spiller selvbestemmelse i nyere forskning om PAS som metode i arbeid med voksne med mild/ moderat utviklingshemming? Introduksjon/ bakgrunn: Fokuset ...