• Kompresjon av fakkelgass 

      Masdal, Mari (Master thesis, 2015)
      Gjenvinning av fakkelgass er i Norge i dag påkrevd på alle nye offshore installasjoner, men ikke alle de eldre installasjonene har det. ConocoPhillips har på Ekofisk, Norges første produserende felt fra 1971, prøvd å ...