• Autonomous Driving: Vision Transformers for Dense Prediction Tasks 

   Martinsen, Herman Ryen (Master thesis, 2022)
   Vision Transformers har blitt ekstremt populære innen dyp læring de seneste årene. Det hele startet i oktober 2020 da den aller første Vision Transformer-modellen ble lansert. Modellen hentet inspirasjon fra Transformer-modellen ...
  • Utvikling av brukergrensesnitt og brukerfunksjoner for Sensorfisk 

   Martinsen, Herman Ryen; Nicolausson, Sander; Rondestvedt, Trond Jacob; Aasvestad, Jørgen (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet et web-basert brukergrensesnitt med brukerfunksjoner for behandling og visualisering av data fra SINTEFs Sensorfisk. Sensorfisken er et sylinderformet måleinstrument som skal ...