• Autentisering og tilgangskontroll i system for eSporing 

      Martinsen, Fredrik Folgerø (Master thesis, 2010)
      eSporing er et prosjekt for å lage en nasjonal infrastruktur for elektronisk sporing i matkjeden. Denne infrastrukturen, betegnet som eSporingsløsningen, er basert på en tjenesteorientert arkitektur.Med tjenesteorienterte ...