• Historier fra arkivet – hvordan kan man formidle arkiv? 

      Marte Anniken Lie (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven tar opp temaet arkivformidling av historiske arkiver. Den drøfter hvordan arkivformidling kan gjøres, i lys av den arkivteoretiske debatten om arkivformidling i nyere tid, ved å analysere Arkivverkets ...