• Livssyklusanalyse (LCA) og dimensjonering av driftsbygg 

      Markegård, Øystein. Dramdal Borge, Herman (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven går ut på å dimensjonere et driftsbygg som ligger i Fåberg, i Lillehammer kommune. Bygget vi skal konstruere er et tilbygg til en eksisterende låve. Driftsbygget skal ha plass til omtrent 130 småfe, ha en ...