• Underwater Pose Estimation with Deep Learning 

      Mari Hovem Leonhardsen (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven undersøker om dyp læring kan anvendes for kamerabasert lokalisering av undervannsfartøy. En undergren innenfor dype nevrale nettverk, nemlig convolutional neural networks (CNN), er valgt for dette ...