• Protonterapiens potensiale som behandling av retinoblastom 

      Gransjøen, Ann Mari; Zhdanova, Alexandra; Malin, Kristiansen (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: I denne oppgaven skal vi se på protonterapiens potensiale som cancerbehandling. Det vi kommer til å se på når det kommer til protonterapi er fysikken bak denne teknikken, nøyaktigheten den kan gi, og eventuelle ...