• Effekten av deeskalering av aggressiv atferd i psykisk helsevern. 

      Malin Johansen Stub (Bachelor thesis, 2023)
      Sammendrag Tittel: Effekten av deeskalering av aggressiv atferd i psykisk helsevern. Introduksjon/bakgrunn: En stor andel ansatte som jobber i psykisk helsevern har opplevd å bli utsatt for vold på arbeidsplassen. En ...