• Farlige vaksiner og ufarlige sykdommer 

   Maja Joner Ognedal (Bachelor thesis, 2019)
  • Personen bak tiltalen 

   Maja Joner Ognedal (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven tar for seg hvordan tiltalte personer blir fremstilt og vurdert av forsvar og aktorat i straffesaker. Jeg ser både hva den tiltalte blir fremstilt som, og hvordan dette blir gjort. For å studere dette ...