• Pedagogisk arbeid med barn med LKG Hvordan ser det ut i praksis? 

      Maiken Fjeldberg (Master thesis, 2021)
      Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er den mest alminnelige medfødte misdannelsen i hode- og halsregionen. Det er en komplisert tilstand med behov for tverrfaglig og langvarig innsats fra flere instanser innen allmenn-, spesialist- ...