• Barn har rett til kunnskap 

      Maiken Bergmann Engen (Master thesis, 2020)
      SAMMENDRAG Bakgrunn og hensikt Denne masteroppgaven handler om den digitale læringsressursen «Jeg vet», og om hvordan denne kan være et bidrag til å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Noen barn og unge ...