• Willa Cather and her Obscure Destinies 

      Magnus Istad (Bachelor thesis, 2019)
      Hvordan er Anton Rosickys skjebne forskjellig fra den til gamle Mrs. Harris og J. H. Trueman og R. E. Dillon i Willa Cather sin novellesamling Obscure Destinies?