• Barrierer ved praktisering av 4D i norsk byggesektor 

      Madsen, Cecilie Marie Sundset; Bjørnstad, Julie Ekensteen (Master thesis, 2021)
      Det blir stadig viktigere for byggenæringen å omstille seg etter og dra nytte av det digitale skiftet. 4D vil kunne bidra til at byggebransjen tar det neste steget mot digitalisering. I Norge har 4D allerede eksistert i ...