• Interactive Visualization Platform for Fish Health 

      Eilertsen, Didrik; Dahle, Eirik; Maaroufi, Jones (Bachelor thesis, 2023)
      PatoGen, et ledende selskap som spesialiserer seg på diagnostikk av fiskehelse og sykdommer, spiller en avgjørende rolle i akvakulturindustrien ved å gi oppdrettsanlegg uvurderlige data gjennom omfattende test-analyser. ...