• Vår skyld? - Foreldre som pårørende til rusavhengig ungdom 

      Müller, Mathilde Sundt (Bachelor thesis, 2022)
      Rusavhengighet påvirker mange livsområder for den rusavhengige, men også for de som er glade i personen. Pårørende til mennesker med rusproblemer opplever store belastninger som påvirker psykisk og fysisk helse, økonomi ...