• A study of microgrids in Norway 

   Müller, Clemens Martin; Sand, Sigrid Eliassen (Bachelor thesis, 2021)
   Kraftbehovet i Norge øker. Dette vil sannsynligvis føre til utfordringer knyttet til strømnettets leveringskvalitet og stabilitet, spesielt i avsidesliggende omr˚ader. Mikronett kan være en del av løsningen p˚a disse ...
  • Physics informed neural networks in radial load flow calculations 

   Müller, Clemens Martin (Master thesis, 2023)
   Denne avhandlingen undersøker hvordan fysikkinformerte nevrale nettverk kan brukes til å løse lastflytberegninger i radielle distribusjonsnett. Mer spesifikt brukes tensorflow til å etablere nevrale nettverk i Python, som ...