• Byggordboka - en digitalisert fagordbok 

   Nedregård, Vidar Marek; Noem, Niklas; Rindal, Øystein Kristoffer (Bachelor thesis, 2016)
   Dette dokumentet beskriver grunnlaget for, gjennomføringen-, og resultatet av en bacheloroppgave gjennomført ved NTNU Ålesund. Oppgaven var formulert på et overordnet nivå av Bygg21. Oppgaven var å utvikle en web-basert ...
  • Bærekraftige ombygginger og bygningsvern: Tilfellestudie: FG-bygget på Dale 

   Færing, Nils (Master thesis, 2012)
   Et økende fokus på energieffektive og bærekraftige bygninger preger byggebransjen. Krav til energibruk strammes fortløpende inn, og bygninger blir stadig mer komplekse med tekniske installasjoner og sammensatte konstruksjoner. ...
  • Dimensjonering og materialvalg med hensyn til klimagassutslipp 

   Dagsland, Kim Andre; Sætren, Joachim; Utvær, Anders (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg dimensjonering og materialvalg for det nye mediehuset i Volda. Hovedmålet er å finne løsninger som gir 25% mindre klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg i henhold til kriteriene i gjeldende ...
  • Er samspill fremtiden i offentlige byggeprosjekt? 

   Gundersen, Christina S.; Fremstad, Jørgen; Reitan, Sander (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten handler om samspillsentreprise og hvordan det blir brukt i offentlige byggeprosjekt. En entreprise er en strukturert avtale mellom byggherre og entreprenør. Denne organiserer prosjektgjennomføring, fordeler ...
  • Før tårnene faller.: Om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kirker, med spesiell vekt på kirkene i Møre bispedømme 

   Mørk, Max Ingar (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2003:7, Doctoral thesis, 2003)
   Before the Steeples Fall Facility Management (FM) techniques applied to churches, with emphasis on the churches of the Diocese of Møre The church is a building old and tall, Standing though steeples are falling. Fell ...
  • Kartlegging av krav, lønnsomhet og tilfredshet i yrkesbygg med passivhusstandard 

   Abbedissen, Espen; Bergmann, Hallvard Yksnøy; Fossli, Håkon Lund; Fossum, Petter Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å se på fordeler og ulemper ved å bygge yrkesbygninger som passivhus, i stedet for etter TEK-17. Byggene vi har sett på er Hatlane omsorgssenter, Hatlane skole og Romsdal videregående ...
  • LOGISTIKK VED NYE MOA SYD 

   Ådnanes, Vegard; Minde, Glenn Andre Gjerde; Svensli, Robert Olsvik (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven var å få mer kjennskap til logistikk og flyt ved et byggeprosjekt, i dette tilfellet utbygging av et kjøpesenter. Vi har fokusert på byggeplassorganisering og der igjen temaene: kommunikasjon, ...
  • Riggplaner og fremdriftsplan for boligblokkene på Blindheimshøgda 

   Fosse, Kristina Eiken; Fuglaas, Vilde; Trondsen, Alida Malén (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Oppgaven tar for seg fremdriftsplanleggingen av byggeprosjektet Blindheimshøgda. Hovedmålet er å løse byggeplasslogistikken og finne løsninger for de ulike elementene på en riggplan. Disse elementene består ...
  • Trekk fra utviklingen av bygg- og eiendomsforvaltning som fagområde i Norge - om den norske innsatsens betydning for internasjonal standardisering 

   Mørk, Max Ingar (Chapter, 2018)
   Norge var tidlig ute med å utvikle bygg- og eiendomsforvaltning som et eget fagområde. Siden de første FoU-prosjektene på 1970-tallet, er det utviklet en rekke verktøy og standarder. Flere av dem har seinere dannet mønster ...
  • Vurdering av 4D planlegging og VR 

   Mohamud, Ahmed; Farshchian, Alizadeh; Lemming, Tobias (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG Digitalisering er blitt sett på som nøkkelen til å løse mange problemstillinger i bygge- og- anleggsbransjen. Vår oppgave, som forhåpentligvis bidrar til økt digitalisering, handler om å undersøke effekter og ...
  • Åfjord aktivitetshus – dimensjonering og bygningsfysikk 

   Lurvik, Kristoffer Darell; Herfjord, Erlend; Lieskar, Morten Kattem (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å tilegne oss bedre kunnskap om enkelte emner og erfaringer som kan komme til nytte i en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har fått under studiet. I samarbeid ...