• Mytologisk prefigurasjon i Olav Slettos bøker om Loke 

      Mørk, Eva-Charlotte (Master thesis, 2016)
      I denne avhandlingen diskuterer jeg mytologiens rolle som prefigurasjon i Olav Slettos fantasy-serie om Loke (1915-1918). Prefigurasjonsbegrepet er hentet fra John J. Whites tekst Mythology in the Modern Novel: A Study of ...