• Kols, mestring og angst 

      Gjørven, Tore Andreas Alme; Mæhlum, Vegard Grødem (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Angst er en vanlig tilleggslidelse hos pasienter med kols. Helsepersonell som er i kontakt med pasienter med kols må alltid være oppmerksom på dette. Sykepleiere og leger som behandler pasienter med kols er for ...