• Med språket imot dem 

      Måsøval, Kjersti Alida Behrens. (Bachelor thesis, 2020)
      Språket er et av de viktigste midlene brukt for å undertrykke kvinner. Dette ser vi presentert i litteratur gjennom verdenshistorien. Allikevel er det lingvistiske taktikker kvinner kan ta i bruk for å oppnå makt i en ...