• Cooling potential assessment for automated window operation algorithms 

      Lysnæs-Larsen, Martin (Master thesis, 2022)
      CO2-utslipp og klimaendringer har vært et stadig viktigere tema ettersom global oppvarming allerede har vist observerbare effekter på miljøet. Mer ekstremvær, stigende havnivåer og hyppigere tørker og flom er noen av de ...