• Spørsmålsstilling ved utforskende arbeid i naturfag 

      Lyngstad, Kristine Bredahl (Master thesis, 2020)
      Hensikten med denne studien er å analysere elever og læreres spørsmålstilling, og hvordan denne foregår ved utforskende arbeid i naturfag. Dette er en kvalitativ og kvantitativ studie som er forankret i et forskningsmiljø ...