• Applying Machine Learning to Detect Fraud in Telecommunication Networks 

   Lundenes, Morten; Klaussen, Stein-Aage Nibe (Master thesis, 2019)
   Svindel i telekommunikasjonsnettverk er et økende problem på verdensbasis, og en betydelig inntektsstrøm for dem som utfører det. Av den grunn oppstår det stadig nye svindelmetoder som har teleselskaper og deres abonnementer ...
  • Applying Machine Learning to Detect Fraud in Telecommunication Networks 

   Lundenes, Morten; Klaussen, Stein-Aage Nibe (Master thesis, 2019)
   Svindel i telekommunikasjonsnettverk er et økende problem på verdensbasis, og en betydelig inntektsstrøm for dem som utfører det. Av den grunn oppstår det stadig nye svindelmetoder som har teleselskaper og deres abonnementer ...