• Momenter i personlig recovery ved psykoselidelse 

      Lunde, Karina (Bachelor thesis, 2023)
      Tittel: Momenter i personlig recovery ved psykoselidelse Introduksjon: Oppgaven baserer seg på tematikken psykoselidelse og personlig recovery. Personlig recovery er relativt nytt innenfor psykiatrien. Det blir sett på ...