• Riktigheten av bromkresolgrønn-metoden for albumin i plasma 

      Lund, Frida (Bachelor thesis, 2020)
      På St. Olavs Hospital i Trondheim, benyttes bromkresolgrønn (BCG) metoden til måling av albumin. Denne metoden har i tidligere studier vist en tendens til å overestimere albuminkonsentrasjonen i lave nivåer (<30 g/L) og i ...