• Sunne omstillinger: En kvalitativ undersøkelse fra leders perspektiv 

      Luna, Lise Kjersti Larsen (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven tar for seg temaet "sunne omstillinger". Studien blir lagt opp som en kartleggingsundersøkelse for hvordan omstillinger i en avdeling ble gjennomført. Den baseres på intervjuer av alle de tre mellomlederne ...