• Digital Twin for Walkability Assessment in City Planning 

      Longva, Bjørnar (Master thesis, 2021)
      En gangbar by er noe som er viktig for fremtidens velstand, helse og bærekraft. Det er gjort mye forskning i området, og flere byer har utviklet tiltak for å bli mer gangbare. Denne oppgaven introduserer utviklingen av et ...