• Neural Network for Recognizing Features in Music 

      Eiklid, Sindre; Loland, Rickard; Grindal, Maren Skårestuen (Bachelor thesis, 2022)
      Gjennom de siste to tiårene har det blitt gjort stor fremgang rundt identifisering og klassifisering av trekk og egenskaper i musikk, gjennom bruk av fremgangsmåter som neural networks og maskinlæring. Til tross for dette ...