• Den femte byen. Casestudie av Elgeseter i Trondheim som kulturmiljø 

      Frengstad, Mikkel Evald Hannesønn; Lloveras, Paula Maria Caminos (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er en undersøkelse av de historiske lagene som utgjør en by. Oppgaven er formet som en casestudie og tar for seg Elgeseter-området i Trondheim. Den fysiske strukturen i caseområdet er dannet over en ...