• Bridge Abutment Using Geosynthetic Reinforced Soil Technique 

      Lindkvist, Ida (Master thesis, 2022)
      Geosyntetisk armert jord er et komposittmateriale sammensatt av kompaktert jord og geosyntetisk armering. I et brofundament er det denne komposittkonstruksjonen som bærer broen. Ved å inkludere armeringen vil strekk- og ...