• Relasjonelt arbeid med ungdom i omsorgsinstitusjon 

      Lind, Ida-Charlotte (Bachelor thesis, 2023)
      For flere av samfunnets mest sårbare ungdommer utgjør omsorgsinstitusjonen deres alternative hjem over kortere eller lengre tid. Dette er et hjem som skal sikre trygge rammer og økt livskvalitet, gjennom omsorg som tidligere ...