• Thermal design of jointed precast concrete energy piles 

      Lillevold, Olai Stensland (Master thesis, 2022)
      Energy goestructures - geoenergi-konstruksjoner - er en type grunnvarmepumpe der konstruksjoner i bakken blir utnyttet til å hente ut eller lagre termisk energi i bakken. Energikonstruksjonene finnes i dag som energivegger, ...