• RFID-basert autentisering på World Wide Web 

      Lilleng, Kaare Kristian (Master thesis, 2005)
      Oppgaven beskriver et system for autentisering på internett ved hjelp av RFID-teknologi. Hensikten er å forenkle autentiseringsprosesser og øke brukervennligheten på internett. RFID-teknologien blir gjennomgått ved å se ...