• Gevinstrealisering - en casestudie av et pågående IT-innføringsprosjekt 

      Liland, Stian Sikle; Nygaard, Jørgen (Bachelor thesis, 2020)
      Med stadig flere digitale prosjekter, der mange blir sett på som mislykkede, har det blitt et økt fokus på at mål ikke realiserer seg selv. Gevinstrealisering har dermed vokst frem som et mulig svar på denne utfordringen. ...