• Lightweight Livestock Monitoring with Vision Transformer 

   Lien, Andreas Kilde (Master thesis, 2023)
   Betydelige fremskritt har blitt gjort innen identifikasjon av individuelle husdyr ved bruk av konvolusjonelle nevrale nettverk (CNNs). Til tross for disse fremskrittene, er det fortsatt rom for å forbedre deres ytelse. ...
  • Quality and Traffic Flow in Videoconferencing Infrastructures 

   Rømo, Andreas; Lien, Andreas Kilde; Erstad, Håkon Holm; Fagerbekk, Kristoffer (Bachelor thesis, 2021)
   Målet med denne bacheloroppgaven har vært å gi innsikt i de to platformene Microsoft Teams og Cisco Webex. For å oppnå målet har forskjellige typer virituelle møter blitt kjørt og analysert. De virtuelle møtene er forskjellige ...
  • Quality and Traffic Flow in Videoconferencing Infrastructures 

   Fagerbekk, Kristoffer; Lien, Andreas Kilde; Rømo, Andreas; Erstad, Håkon Holm (Bachelor thesis, 2021)
   Målet med denne bacheloroppgaven har vært å gi innsikt i de to platformene Microsoft Teams og Cisco Webex. For å oppnå målet har forskjellige typer virituelle møter blitt kjørt og analysert. De virtuelle møtene er forskjellige ...