• FEM- analyse av kompleks betongbygning 

      Lianes, Marius S. (Master thesis, 2011)
      I løpet av de siste årene har det kommet strukturanalyseprogrammer som har nye metoder for å modellere og analysere konstruksjoner enn tidligere. Et av disse nye programmene er Robot Structural Analysis, der det modelleres ...