• Selvmordsforebygging hos barn og unge 

      Lian, Sandra Aarvik (Bachelor thesis, 2021)
      Tittel: Selvmordsforebygging hos barn og unge. Bakgrunn: Selvmord er et alvorlig folkehelseproblem, og for ungdom under 20 år er selvmord den vanligste dødsårsaken etter ulykker. Et viktig mål innen psykisk helsevern er ...