• Risikostyring i AF Gruppen 

      Lian, Morten Anker; Borgås, Simen (Master thesis, 2016)
      På grunn av store variasjoner i prosjektresultater og lave marginer i forhold til AF Gruppens risikoprofil, ble det i 2006 besluttet å innføre systematiske risikogjennomganger av alle tilbud, prosjekter og porteføljer. En ...