• Vis veien 

   Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...
  • Vis veien - Nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim 

   Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...