• System for acquisition and analyzing of data from smart meters 

      Lervik, Marius (Master thesis, 2019)
      Den pågående moderniseringen av strømnettet i Norge har ført til installasjon av smarte strømmålere (AMS) for alle strømkunder. AMS-målerne sender automatisk data til nettselskapet om strømforbruket til kunden. Personlig ...