• Helsefremmende effekter av sansehager for personer med demens 

      Lervåg, Mathea (Bachelor thesis, 2021)
      Tittel: Helsefremmende effekter av sansehager for personer med demens. Demens er i dag et økende folkehelseproblem. Befolkningen i Norge blir stadig eldre, og dermed får flere diagnosen demens. Per i dag finnes det ingen ...