• Fighter Pilot Attitude 

      Lerø, Thorbjørn (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven setter søkelys på fenomenet Fighter Pilot Attitude. Målet med oppgaven er å beskrive fenomenet Fighter Pilot Attitude, for å kunne forstå hvilke forhold som bidrar jagerflygeres høye prestasjoner og hva vi ...