• Collective Reasoning – A Lecture Game for Deep Processing 

   Leithe, Jorunn; Schøyen, Leonard Nguyen (Master thesis, 2023)
   Å inspirere elever til å bruke dybdelæring er gunstig, fordi det beriker samfunnet med borgere som kan forstå og bruke kunnskap i nye situasjoner, noe som er avgjørende for å løse morgendagens problemer. Dybdelæring er å ...
  • Collective Reasoning – A Lecture Game for Deep Processing 

   Leithe, Jorunn; Schøyen, Leonard Nguyen (Master thesis, 2023)
   Å inspirere elever til å bruke dybdelæring er gunstig, fordi det beriker samfunnet med borgere som kan forstå og bruke kunnskap i nye situasjoner, noe som er avgjørende for å løse morgendagens problemer. Dybdelæring er å ...